Radonmåling

Radonmåling

Tidligere i år ble styret i velforeningen oppmerksom på at noen av våre medlemmer hadde utført radonmålinger i sine boliger. Noen av disse har igjen registrert verdier for radon som er over akseptable verdier. Styret ønsker derfor, i samarbeid med Stavanger Kommune, å gjennomføre en kartlegging av radon for hele feltet. Viser det seg at det måles for høye konsentrasjoner i enkelte boliger, og at dette skyldes konstruksjons/monteringsfeil, vil det bli en reklamasjonssak.

Les mer