Radonmåling

Radonmåling

12.12.16 14:28 av Jan Eirik Forland

Tidligere i år ble styret i velforeningen oppmerksom på at noen av våre medlemmer hadde utført radonmålinger i sine boliger. Noen av disse har igjen registrert verdier for radon som er over akseptable verdier. Styret ønsker derfor, i samarbeid med Stavanger Kommune, å gjennomføre en kartlegging av radon for hele feltet. Viser det seg at det måles for høye konsentrasjoner i enkelte boliger, og at dette skyldes konstruksjons/monteringsfeil, vil det bli en reklamasjonssak.

Les mer
Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

12.12.16 11:48 av Jan Eirik Forland

Ny hjemmeside for Søra Bråde Velforening II! Da er ny hjemmeside for Søra Bråde Velforening II publisert. Bakgrunnen til hvorfor vi har skiftet nettside, er at denne nettsiden er mer knyttet mot våre interne styringsverktøy, og det betyr igjen at det vil være enklere for oss å få ut informasjon til våre medlemmer raskt.

Les mer