Kjøring på feltet

Publisert av Jan Eirik Forland den 30.05.18.
I disse solfylte dager er gatene våre ekstra fulle med unger som springer rundt. Da er VELDIG VELDIG viktig at man tar hensyn når man kjører på feltet. Det er observert utallige bilister på feltet som kjører altfor fort, og dette skaper bekymring og unødvendig uro. 

Spesielt frustrerende er dette, da de aller fleste som kjører for fort nå på feltet er enten beboere, eller besøkende. Vi i styret har i mange år jobbet for trafikksikringstiltak på feltet, og da er det meget nedslående og se at våre det i størst grad er våre egne medlemmer som kjører for fort på feltet. 

Minste lovlige hastighet markert med skilt i Norge er 30km/t, men det står klart og ettertrykkelig i veitrafikkloven at man skal ta hensyn til omgivelsene man ferdes i. Spesielt godt merkes dette innerst inne i Rytterveien, der veien kun er 4,5m bred (minste lovlige bredde på offentlig vei i Norge), og oppe på Storåkerveien. 

Jeg mener at vi kan bedre enn dette folkens!! Vi har vel utallige tilfeller sendt ut informasjon om dette, og det er tross etter våre egne medlemmers ønske at vi har jobbet intenst for å få på plass trafikksikringstiltak på feltet. SÅ TA HENSYN, OG KJØR FORSIKTIG. HUSK GANGFART PÅ SMALE VEIER!!