Radonmåling - Resultater

Radonmåling - Resultater

Publisert av Jan Eirik Forland den 05.09.17.
Da var resultatene fra radonmålingene mottatt og gjennomgått av styret. I løpet av de nærmeste dagene vil du motta ditt resultat, altså det offisielle brevet fra Radonassistanse i postkassen. 

En rask oppsummering av målingene:

  • Totalt var 78 husstander med i kartleggingen
  • 63 av disse 78 husstandene er under tiltaksgrensa på 100bq/m3. Altså, av de husstandene som var med i kartleggingen så er nesten 81% innenfor godkjent grense. 
  • 15 husstander har verdier som er over tiltaksgrensa, og av disse hadde totalt 5 husstander verdier som ligger over maksgrensa på 200bq/m3. 

 

Totalt sett ser vi altså at nesten en tredjedel av alle husstandene som var med i kartleggingen, har radonverdier som er over tiltaks- og maksgrensa. 

Vi vil fremvise disse resultatene til Stavanger Kommune, og forhåpentligvis får vi kjørt en reklamasjonssak mot kommunen, der de husstandene som bør utbedres får dette gjort.