Inn- og utmelding må gjøres ved eierskifte av bolig. Hver bolig på Søra Bråde II-feltet har pliktig medlemskap i velforeningen, og det er både nye og gamle eieres ansvar å formidle denne informasjonen til styret i velforeningen. Dersom dette ikke gjøres, vil det være tidligere eier som mottar medlemskontigenten, og dermed har ansvaret for at denne blir betalt.