Ny hjemmeside

Publisert av Jan Eirik Forland den 12.12.16.

Hei kjære naboer!

Da er ny hjemmeside for Søra Bråde Velforening II publisert. Bakgrunnen til hvorfor vi har skiftet nettside, er at denne nettsiden er mer knyttet mot våre interne styringsverktøy, og det betyr igjen at det vil være enklere for oss å få ut informasjon til våre medlemmer raskt. Trykk gjerne rundt i nettsiden og gjør deg kjent med den. Siden er under arbeid, og innhold vil legges til fortløpende. Noen av viktigste sidene er:

  • ARTIKLER - Her vil vi legge ut nyheter og viktig informasjon fortløpende
  • KALENDER - Her vil du få en oversikt over alle planlagte og gjennomførte aktiviteter i velforeningen. Det kan være sosiale arrangement, styremøter, årsmøter og dugnad.
  • INN- OG UTMELDING - Her vil du få en veiledning om hvordan man melder flytting inn og ut av velforeningen. Det er meget viktig at våre medlemmer selv innrapporterer flyttinger, slik at vårt medlemsregister til enhver tid er oppdatert.
  • VEDTEKTER - Våre vedtekter. Alle våre medlemmer bør gjøre seg kjent med disse
  • STYREMØTEREFERAT- Her vil vi legge ut referat fra alle gjennomførte styremøter. Det kan være lurt å lese igjennom disse slik at man gjør seg kjent med hva styret faktisk jobber med.
  • ÅRSMØTEREFERAT- Her vil vi legge ut referat fra alle gjennomførte årsmøter. Det er medlemmenes eget ansvar å lese igjennom disse, og sikre at man er kjent med alle vedtak gjort på tidligere årsmøter. Dette legger føringer for selve driften av velforeningen
  • KONTAKT - Her kan du kontakte oss i styret på en enkel måte. Du kan også sende epost til post@sorabrade.no direkte.
  • STYREOVERSIKT- Her kan du se hvem som sitter i styret, og på en enkel måte kontakte et spesifikt styremedlem om det skulle være ønskelig