Parkering på fellesområder

Parkering på fellesområder

Publisert av Dan Skiftun den 07.03.21.
Viser til vedtektene til velforeningen:

"11.5 Parkering på fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter. Fellesparkering er kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy samt båter, tilhengere, campingvogner eller biler som står ubenyttet over 14 dager uten styrets godkjenning, skal ikke oppta felles parkeringsplasser"

Per nå er det flere kjøretøy samt båter som står parkert på våre fellesplasser langt over denne 14-dagers perioden. Styret har ikke mottatt søknader om oppbevaring utover 14 dager på disse. Noen av kjøretøyene er også avregistrert. Disse vil bli begjært borttauet for eiers regning dersom ingen melder seg eller søker om utvidet tillatelse innen 15.03.2021

Søknad kan sendes til post@sorabrade.no