Her finner du vedtektene som til enhver tid er gjeldende for Søra Bråde Velforening II. Spørsmål knyttet til vedtektene kan rettes til post@sorabrade.no, eller ved å gå til kontaktskjemaet på denne nettsiden.

Disse vedleggene er som følger:

  • Vedlegg 1 - Kart over fellesområdene
  • Vedlegg 2 - En beskrivelse av styrets arbeidsoppgaver
  • Vedlegg 3 - Ordensregler som gjelder for feltet